Jazdenka Normál

Kategórie
 
 
 
header.jpg
 
 
 
 

Jazdenka Normál

BALÍK NA PREVERENIE VAMI VYBRANÉHO VOZIDLA

V RÁMCI BALÍKA JAZDENKA NORMÁL DOSTANETE:

 

1.       Prekonzultovanie požiadaviek a výber vhodného vozidla:

 

Prekonzultujeme s vami požiadavky na využitie motorového vozidla a s prihliadnutím na stanovený rozpočet pomôžeme s výberom podľa možností čo najvhodnejšieho typu motorového vozidla. (obsahuje balíček preverenia Jazdenka komplet)

 

2.        Nájdenie motorového vozidla, ktoré obsahuje:

 

zašleme maximálne 3 rôzne ponuky na kúpu motorového vozidla podľa vopred dojednaných požiadaviek, na základe ktorých zákazník určí, na ktorom z ponúkaných vozidiel sa uskutoční prvá, prípadne druhá obhliadka. Snažíme sa zákazníkom ponúknuť aj jednu bonusovú ponuku mimo ich zadanie. Táto ponuka sa však nepovažuje za záväznú a keďže je mimo rozsah hľadania vozidiel, je bezplatná. (obsahuje balíček preverenia Jazdenka komplet)

 

3.       Preverenie právnych vád vozidla:  

 

Preveríme na už vybranom motorovom vozidle zo strany zákazníka,  či sa na dané vozidlo nevzťahuje záložné právo, exekúcia, leasing, alebo či nie je evidované v registri odcudzených vozidiel.

 

4.       Preverenie servisnej histórie + km:

 

Preveríme servisnú históriu priamo v autorizovanom servise na základe čoho posúdime pravosť najazdených kilometrov, či predchádzajúcu poruchovosť daného motorového vozidla a o jej výsledku vás budeme informovať. (dostupnosť servisnej histórie a jej rozsiahlosť záleží od zvoleného typu vozidla, jeho pôvodu a predchádzajúceho servisovania v autorizovanom servise).

 

5.       Preverenie poistných udalostí a kontrola opravy vozidla po nehode:

Vopred preveríme či na vozidle bola evidovaná poistná udalosť vrátane totálnych škôd, v akom rozsahu a s detailným rozpisom poškodenia.

Pri fyzickej obhliadke skontrolujeme pôvodnosť spojov a výmazov karosérie, stav nosnej časti karosérie, deformačné zóny vozidla a iné podstatné ukazovatele, ktoré môžu poukazovať na opravu karosérie po nehode.

 

6.       Preverenie aktuálneho technického stavu vozidla:

 

Kontrola na mieste obhliadky vozidla, pri ktorej skontrolujeme aktuálny technický stav motorového vozidla za pomoci moderných prístrojov a svojich znalostí.

 

7.       Skúšobná jazda:

 

Na motorovom vozidle vykonáme skúšobnú jazdu v rozsahu, ktorý je potrebný v závislosti od daného typu motorového vozidla, pričom preveríme jazdné vlastnosti vozidla, stav motora a prevodovky.

 

8.       Kontrola v servise:

 

Zabezpečíme na naše náklady servis, v ktorom prevedieme kontrolu motorového vozidla na zdviháku, počas ktorej je kontrolovaný únik prevádzkových kvapalín, nosná časť karosérie, podvozok a nápravy vozidla.

 

9.   Autodiagnostika vozidla:

 

Vykonáme na motorovom vozidle autodiagnostiku všetkých dostupných vnútorných elektronických systémov vozidla. Jej rozsah prebehne v závislosti od daného typu motorového vozidla a jeho vybavenosti rôznými riadiacimi jednotkami.

 

10.   Dohodnutie kúpnej ceny vozidla:

 

Na základe našich skúseností pre vás dohodneme podľa možnosti, čo najvýhodnejšiu kúpnu cenu zodpovedajúcu stavu motorového vozidla.

 

11.   Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy:

 

Poskytneme vám vzor kúpno–predajnej zmluvy. Prípadne skontrolujeme kúpno–predajnú zmluvu poskytnutú zo strany predávajúceho.

 

12.   Financovanie a poistenie:

 

Zabezpečíme pre vás povinné zmluvné poistenie (PZP), prípadne aj havarijné poistenie. V prípade financovania kúpnej ceny motorového vozidla vám pripravíme ponuku financovania a po dohode celé financovanie aj sprostredkujeme.

 

13.   Výsledná správa o stave vozidla (protokol z obhliadky motorového vozidla):

 

Každý zákazník od nás po kúpe obdrží výslednú správu o motorovom vozidle v podobe protokolu z obhliadky motorového vozidla v elektronickej podobe (PDF), v ktorej je zaznamenaný stav kontrolovaného motorového vozidla.

 

14.   Zľava na zabezpečovací systém VAM:

 

Zákazník má nárok na zľavu pre zakúpenie bezpečnostného systému VAM R1 a to vo výške 15% z obstarávacej ceny tohto zabezpečovacieho systému. O túto zľavu je potrebné zažiadať po skončení služby zaslaním požiadavky prostredníctvom elektronickej pošty (emailom).

 

Auto-maklérovi zostáva 50% zo zjednanej ceny vozidla!

Poznámka:  Auto-maklér príde na miesto obhliadky bezplatne, ak je to do 90 km z Bojníc alebo Bratislavy (ďalej je to 0,30 EUR/km), počíta sa však len cesta na miesto obhliadky, cesta späť sa nepočíta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia